Nebit hyzmaty üçin garyndy C276 Nikel garyndysy Smls turbasy

Gysga düşündiriş:

On ýyldan gowrak gözleg we ösüş arkaly MTSCO Alloy tehnologiýasynyň önümçiligi we dürli materiallaryň netijeliligi ep-esli ýokarlandy. Kärhana ýaraglaryň we enjamlaryň milli hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi, 24-den gowrak ygtyýarly patent aldy, 9 milli ülňü we 3 pudak standartyna täzeden seredildi.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material derejesi: UNS N10276, UNS N10001, UNS N10665, UNS N10675, UNS N06022, N08800, N08825, N04400; we ş.m.

Daşarky diametri: 4,5mm-355,6mm

Diwaryň galyňlygy: 1,65mm-20mm

Uzynlygy: Adatça kesgitlenen uzynlygy 6m, müşderiniň islegine görä bolup biler

Standart: ASTM B169; ASTM B167; ASTM B444; ASTM B622 we ş.m.

Garyndy C276 Himiki düzümi:

%NiCrMoFeWCoCMnSiPSV
mindeňagramlylygy20.012.52.02.5-------
iň ýokary22.514.56.03.52.50.0150.500.080.0200.0200.35

Aýratynlyklary;Garyndy C-276, lokallaşdyrylan poslama, stres poslama döwülmegine, hem-de okislenme we azaltmak üçin ajaýyp garşylyga eýedir, şeýlelik bilen ferrik we kubik hloridleri, gyzgyn hapalanan serişdeleri (organiki we organiki däl) köp dürli himiki proses gurşawyna laýyk eder. , formiki we siretik kislotalar, deňiz suwlary we şor erginleri. Çygly hlor gazynyň, gipohloritiň we hlor dioksidiniň poslaýjy täsirlerine garşy durýan az sanly materiallardan biridir.

Goýmalar:  Himiki gaýtadan işlemek, galyndylary bejermek, hapalanmaga gözegçilik, pulpa we kagyz öndürmek we deňiz in engineeringenerçiligi.

nickel alloy pipe tube (20)

Nikel garyndy turba synagy;

1. NTD (Ultrasonik synag, Eddy Häzirki synag)
2. Mehaniki synag (Dartyş synagy, alawlamak synagy, tekizlemek synagy, gatylyk synagy, gidrawlik synagy)
3. Metal synag (Metallografiki derňew, täsir synagy-ýokary / pes temperatura)
4. Himiki derňew (Fotoelektrik zyňyndy spektroskopik)


  • Öňki:
  • Indiki:


  • Öňki:
  • Indiki:
  • TOP