Garyndy 601 / UNS N06601 Himiýa senagaty üçin ok bilen örtülen nikel erginli turba

Gysga düşündiriş:

On ýyldan gowrak gözleg we ösüş arkaly MTSCO Alloy tehnologiýasynyň önümçiligi we dürli materiallaryň netijeliligi ep-esli ýokarlandy. Kärhana ýaraglaryň we enjamlaryň milli hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi, 24-den gowrak ygtyýarly patent aldy, 9 milli standartyň we 3 sany senagat standartynyň täzeden seredilmegine gatnaşdy.Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

On ýyldan gowrak gözleg we ösüş arkaly MTSCO Alloy tehnologiýasynyň önümçiligi we dürli materiallaryň netijeliligi ep-esli ýokarlandy. Kärhana ýaraglaryň we enjamlaryň milli hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi, 24-den gowrak ygtyýarly patent aldy, 9 milli standartyň we 3 sany senagat standartynyň täzeden seredilmegine gatnaşdy. MTSCO raýat harby integrasiýa taslamasyna işjeň gatnaşdy, PLA bölümi üçin ýokary temperaturaly garyndy materiallary bilen üpjün etdi, Hytaýyň harby-önümçilik topary üçin ýokary hilli ýörite garyndy materiallary bilen üpjün etdi we Hytaý awiasiýa pudagy üçin täze pes ýaýly garyndy materiallary bilen üpjün etdi. Içerki uly howa gämisi C919-da üstünlikli ulanyldy, importy içerki awtoulaglar bilen çalyşdy, daşary ýurt blokadasynyň monopoliýasyny bozdy we içerki boş ýerleri doldurdy.

 

Garyndy 601 Nikel garyndysyHimikiCompozisiýa:

%

Ni

Cr

Fe

C

Mn

Si

S

Al

min

58.0

21.0

deňagramlylygy

1.00

iň ýokary

63.0

25.0

0.10

1.00

0.50

0.015

1.70

 

BahaGaryndy 625 / N06625, garyndy 600 / N06600, garyndy 601 / N06601, garyndy 718 / N07718 garyndy C276 / N10276, garyndy 800 / N08000, garyndy 825 / N08825, garyndy 400 / N04400 we ş.m.
StandartASTM B622; ASTM B516; ASTM B444; ASTM B829 we ş.m.
ÖlçegiOD:6mm-355.60mm
WT:1.00mm-20.00mm
Uzynlygy: Müşderä görä 20 metre çenli zerurlyk bar

nickel alloy pipe tube (22)

Arza  Garyndy 601yssylyga we poslama gowy garşylygy bar, esasanam 1200 to çenli ýokary temperaturada okislenmekde ajaýyp. Şeýle hem ýokary güýji, oňat öndürijiligi we suw poslama garşy gowy garşylygy bar.
ÜstünlikleriHimiýa gaýtadan işleýän enjamlar, çig nebit desgalary, benzin we süýji suw baklary, deňiz in engineeringener enjamlary, klapanlar, nasoslar we berkidijiler.

  • Öňki:
  • Indiki:


  • Öňki:
  • Indiki:
  • TOP