Biz hakda

Jiaxing MT Poslamaýan Polat Co. Zawodyň meýdany 33,500 inedördül metrden gowrak. Wakuum induksiýa peçlerini, elektroslagremelting peçlerini, howa çekiçlerini, sowuk togalanýan we sowuk çyzgy maşynlaryny import etdi. Şeýle hem ekologiýa taýdan ösen açyk ýanýan peç. Highokary nikel garyndysy üznüksiz turbalaryň ýyllyk önümçiligi 3000 tonna ýetip biler. Önümler Europeewropa, Günorta Koreýa, Russiýa, Eastakyn Gündogar we ş.m. ýaly 25-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.

has giňişleýin gör

Biziň hyzmatymyz

20 ýyllyk önümçilik taryhy bolan nikel garyndysyny öndüriji hökmünde Mtsco, TUVNORDCF.Mtsco tarapyndan berlen nikel garyndysy üçin PED we ISO9001 şahadatnamasyny aldy. talaplary.

has giňişleýin gör
  • ico (3)

    Hil:Hyzmatdaşlyk öndürijilerimiziň hemmesiniň önümleriň hilini üpjün etmek üçin hil ulgamy şahadatnamalary (ISO) bar. Ultrasonik, Eddi tok, Gidro, PT, rentgen, dartyş synagy üçin synag enjamlary hem bar.

  • ico (2)

    QC topary:Her sargytyň hilini üpjün etmek üçin her bir strategiki hyzmatdaşlygy üpjün ediji üçin hil gözegçilerini hödürleýäris.

  • ico (1)

    Turbageçiriji ulgamyň bir nokatly hyzmaty:Nikel erginini bökdençsiz / kebşirlenen turba we turba, armatur, flanes, list, bar we şeýle hem örtülen turbalary öz içine alýan esasy önümleriň sekiz kategoriýasyny üpjün edip bileris.

TOP